Akademik Danışmanlarımız

Akademik öğrenci danışmanlarımız, öğrencilerimizin üniversiteye girişinden öğrenciliği sona erinceye kadar geçen süre içinde, ders kaydı/kayıt yenileme, eğitim-öğretim ve proje çalışmaları ve öğrencinin yükseköğretimdeki sorunlarında yardımcı olmak üzere ders veren öğretim elemanları arasından, bölüm/program başkanınca önerilen üniversitemiz’ce görevlendirilen öğretim elemanıdır. Üniversitemizde Akademik Danışmanlarımız aşağıdaki faaliyetleri yerine getirirler:

a) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, danışmanı/koordinatörü olduğu öğrencilerin ders kayıtlarını/kayıt yenilemelerini yapmak,

b) Danışmanı/koordinatörü olduğu öğrencilere projeleri konusunda yardımcı olmak ve projelerini değerlendirerek öğrencilere proje sonucunu bildirmek.

Bilim Dalı Danışman
Sosyoloji - Psikoloji Bilim Dalı Doç.Dr. İsmail ULUOCAK
Endüstri Mühendisliği ve Metalurji Mühendisliği Bilim Dalı Dr. Hamdi EKİCİ
Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı Dr. Hamdi EKİCİ - Öğ.Gör.Novruz BAYRAMBERDIYEV
İşletme - İktisat Bilim Dalı Doç.Dr. İsmail ULUOCAK - Öğr.Gör. Sezgin ÇALIK
Mimarlık ve İç Mimarlık Bilim Dalı Öğ.Gör.Dovletmyrat ANNAGELDİYEV - Öğr.Gör. Serkan KANTİK
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Öğr.Gör. Murat BİLGİN - Öğr.Gör.Sezgin ÇALIK
Beslenme ve Diyetetik Öğr.Gör. Salih YILMAZ
Whatsapp Bilgi Hattı: 0553 630 87 10