Hakkımızda

American Metropolitan University

American Metropolitan University

Özgün bilimsel çalışmalarda adi olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmek, geleceğe iz bırakan bir üniversite olma vizyonuyla eğitime katkı vermeyi amaç edinen American Metropolitan University, toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar oluşturarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirme misyonu üstlenmiştir. Günümüzde bilgiye dayalı bir toplum ön plana çıkmıştır. Bir toplumda en değerli ve en karlı yatırım insan sermayesine yapılan yatırımdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının özelliği; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda hızlı bir gelişim ve değişimin yaşanıyor olmasıdır. Bu gelişim ve değişimleri yakalayan ülkeler, kurumlar ve bireyler ayakta kalmayı başarabilmektedir.

Yeni yüzyılın hızlı gelişen teknolojik şartlarına paralel olarak ve küreselleşmenin etkisiyle artık halihazırda çalışan insanlar da kendilerini eğitmek ve yenilemek zorunda kalmıştır. Birçok sektörde çalışanların kendilerini yenileme ve bilgilerini güncelleme ihtiyacı her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Çalışma hayatına aktif katılan kişilerin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmış programlarla eğitime tabi tutulması hem bu kişilerin meslek hayatındaki etkinliklerini artırabilecek, hem de ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayabilecektir. Farklı sektörlerde çalışan insanların ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilmesi ise ancak onların şartlarına uygun hazırlanmış program ve eğitim teknikleri ile mümkün olabilmektedir. Bu sebeple, çalışanların günlük çalışma hayatını aksatmadan “uzaktan egitim” yöntemi benimsenerek eğitilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu sayede istenen eğitimi istenen yerde vermek mümkün olabilmekte ve ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanmış olmaktadır. American Metropolitan University, üniversite hayatının karmaşa ve stresten uzak sağlıklı bir biçimde doya doya yaşanabileceği teorik eğitimin pratiğe rahatlıkla dönüştürülebileceği, akademisyen-öğrenci iletişiminin en üst seviyede olduğu, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyacağınız dinamik bir üniversitedir.

Whatsapp Bilgi Hattı: 0553 630 87 10